Search
Generic filters

09147375035

حتی ایام تعطیل 8صبح تا22

ویژگیهای افراد عرفانی

📿 عرفانی ها

🔆 افرادی که در دسته عرفانی هستند خود بخود در مسیر عرفان، کسب معرفت و علم و دانش قرار می گیرند و چون مستعد عرفان و متافیزیک هستند به این امور علاقه مند خواهند شد و اگر شرایط پیرامونشان مهیا باشد و در این مسیر قدم بردارند بسیار موفق خواهند شد.
همانگونه که ذکر شد این افراد بیش از اینکه استعداد جذب مال و ثروت را داشته باشند مستعد جذب معنویات هستند اما در امور مالی هم هر چه به سنشان افزوده میشود پله پله بالا می روند. 👉
✅ این دسته و دسته بعدی که اشرافی ها هستند غالبا تا آخر عمر حتی اگر راه را بخطا روند بالاخره نقطه عطفی پیدا خواهند کرد و در مسیر حقیقت قرار خواهند گرفت. قرار گرفتن استادی در مسیر زندگی این افراد برای دستگیری از این افراد امری طبیعی است.

🌀افرادی که در دسته عرفانی عالی قرار می گیرند سیر رشدشان از لحاظ مادی و معنوی بهتر از دسته های عادی و متضرر است و زودتر به موفقیت های مادی و معنوی دست پیدا خواهند کرد.

🔃 افراد متضرر عرفانی بشدت در معرض خطر از حادثه آفرین های پیرامون خود هستند. عرفانی های متضرر معمولا این شاخه به آن شاخه می شوند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *